Atsakingas atliekų tvarkymas

12-12-2023  

Atliekų tvarkymo prioritetai
Skaičiuojama, kad vienam mūsų šalies gyventojui per metus tenka apie 450 kg atliekų. Ir tai nėra vien produktų pakuotės. Šį kiekį sudaro ir nesuvartoti maisto produktai, nupirkti ir išmesti niekam nepritaikyti daiktai. Susidarančių atliekų kiekį galima mažinti keičiant vartojimo įpročius – atsakingai planuojant pirkinius, rūšiuojant atliekas, daiktus naudojant ilgiau arba juos atiduodant kitiems, perduodant perdirbti ir nepaverčiant jų sąvartyno atliekomis. Atsakingas vartojimas turėtų tapti kiekvieno gyventojo poreikiu.
Atliekų tvarkymo sektoriaus teisės aktai įpareigoja atliekas tvarkyti taip, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis aplinkai ar žmonių sveikatai. Tvarkant atliekas skatinama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos prioritetų, kuriuos sudaro šie pagrindiniai principai:
piramidė.jpg
Rūšiavimas
Siekiant perdirbti tinkamas pakuočių atliekas labai svarbus teisingas atliekų rūšiavimas. Šiame procese reikšmingas vaidmuo tenka vartotojams ir atliekų turėtojams, nes tik tinkamai rūšiuojant gaminių ir pakuočių atliekas, nešalinant jų su buitinėmis atliekomis, galima pasiekti teigiamų rezultatų, mažinant aplinkos taršą.
 
Rūšiavimas yra viena svarbiausių veiklų, kuria kiekvienas galime prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos mažinimo.
 
10 Taip, kodėl reikia rūšiuoti?
-       Saugome švarią aplinką.
-       Prisidedame  prie savo ir aplinkinių sveikatos išsaugojimo.
-       Taupome vis labiau senkančius gamtos išteklius ir energiją.
-       Kaupiame žaliavas naujų produktų gamybai.
-       Išvengiame neestetiško vaizdo, blogo kvapo.
-       Saugome nuo pavojų gyvūnus.
-       Ribojame miškų kirtimą, vandens bei oro taršą.
-       Nesukuriame prieglobsčio beglobiams gyvūnams bei parazitų nešiotojams.
-       Mažiname sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį.
-       Prisidedame prie ateinančių kartų gerovės.
Keletas įdomių faktų:
Gamtoje stiklo suirimas gali trukti net 900 metų.
Plastikas suyra per maždaug 200 - 500 metų.
Popieriaus (kartono) pakuotė suyra per maždaug 2 metus.
Metalas gali irti nuo 90 - 500 metų, priklausomai nuo jo sudėties.
DAŽNIAUSIAI SUTINKAMI RŪŠIAVIMO IR PERDIRBIMO SIMBOLIAI
Ženklas
Reikšmė
Paaiškinimas
zenklas1.png 
Pagaminta iš perdirbamų medžiagų
 
Tarptautiniu mastu pripažįstamas simbolis, vadinamas Mėbijaus (Möbius) juosta, kuris rodo, kad gaminys ir (arba) jo pakuotė yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima perdirbti.
zenklas2.png 
Pagaminta iš perdirbamų medžiagų
 
 
 zenklas3.png
Pagaminta iš perdirbamo popierius ar kartono.
Ženklas parodo, kad produktas ir (arba) pakuotė yra pagaminti iš perdirbamo popieriaus (kartono). Tokiu ženklu pažymėtas atliekas reikia mesti į mėlynos spalvos rūšiavimo konteinerius, skirtus popieriaus ir kartono atliekoms.
 zenklas4.png
Pagaminta iš perdirbamo stiklo
 
Ženklas reiškia, kad produktas ir (arba) pakuotė yra pagamintas iš perdirbamo stiklo, todėl atlieką reikėtų mesti į žalią rūšiavimo konteinerį. Šis ženklas skatina pažymėtas juo atliekas šalinti atsargiai, atsižvelgiant į ant gaminio pateiktas instrukcijas, neteršti tokiomis atliekomis aplinkos.
 zenklas5.png
Pagaminta iš perdirbamo aliuminio
 
Šiuo ženklu žymimi produktai ir (arba) pakuotės, pagaminti iš aliuminio, kurį galima perdirbti. Tokiu ženklu pažymėtas atliekas reikia mesti į geltoną rūšiavimo konteinerį.
 zenklas6.png
Pagaminta iš perdirbamo plieno
 
Ženklas, reiškiantis, kad produktas pagamintas iš perdirbamo plieno. Tokiu ženklu pažymėtas atliekas reikia mesti į geltoną rūšiavimo konteinerį.
 zenklas7.png
Išmesti į šiukšlių dėžę! Nešiukšlinti
 
Ne visi produktai ar pakuotės yra perdirbamos, tačiau šis ženklas visiems primena, kad su atliekomis reikia elgtis tinkamai: išmesti tam skirtoje vietoje – į šiukšlių dėžę. Šį ženklą galima rasti ne tik ant kramtomosios gumos, saldainių pakuočių, bet ir ant jogurto indelių bei kitur.
zenklas.png 
Perdirbama mediena
 
Šis perdirbimo simbolis rodo, kad produkto sudėtyje esanti mediena yra iš atsakingai tvarkomų miškų ir sertifikuota nepriklausomų ekspertų pagal Miškų valdymo tarybos (FSC) taisykles.
 zenklas9.png
Žaliasis taškas (vokiečių kalba “Der Grüne Punkt”)
 
Tai Vokietijoje gimęs, europinio pramonės finansuojamų pakuočių atliekų tvarkymo sistemų tinklo licencijos simbolis.
 
 zenklas10.png
Greičiau aplinkoje suyrantys plastikai
 
Taip žymimi greičiau aplinkoje suyrantys plastikai, todėl šių plastikų nereikia atskirai rūšiuoti ir perdirbti.
 zenklas11.png
Elektros ir elektroninė įranga, baterijos, akumuliatoriai
 
Šiuo ženklu ženklinama elektros ir elektroninė įranga, baterijos, akumuliatoriai. Šių atliekų negalima šalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis.
 
 zenklas12.png
Pakuotė, už kurią imamas užstatas
 
Perkant gaminį, kurio pakuotė pažymėta šiuo ženklu, pirkėjas sumoka užstatą už pakuotę. Užstatas grąžinamas, kai vartotojas grąžina pakuotę į prekybos vietą arba supirktuvę.
Pakuotės, įtrauktos į užstato sistemą, skirtos naudoti daugiau negu vieną kartą.
 
 
 
 
​​​

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai