Automatinė taršos monitoringo sistema

​Automatinė teršalų matavimo sistema (toliau – AMS) Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ naftos perdirbimo produktų gamykloje Juodeikiuose, Mažeikių r., įdiegta vykdant Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyvos 2001/80/EB reikalavimus, kurie yra keliami išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normoms (nuo 2016.01.01. galioja Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES reikalavimai).

AMS apima 4 taršos šaltinius:
- Gamybos padalinio Nr.1 naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.1 kaminas (atmosferos taršos šaltinis Nr. 001);
- Gamybos padalinio Nr.1 naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 kaminas (atmosferos taršos šaltinis Nr. 006);
- Gamybos padalinio Nr.2 mazuto giluminio perdirbimo įrenginys KT-1/1, dūmtraukis iš S-001/100 sekcijų (atmosferos taršos šaltinis Nr. 100_1);
- Šiluminės elektrinės garo katilų K1-4 kaminas (atmosferos taršos šaltinis Nr. 301).

Konkretaus įrenginio kamine ar dūmų kanale yra sumontuoti temperatūros, absoliutinio slėgio, kietųjų dalelių koncentracijos matavimo prietaisai bei dujų paėmimo zondas, per kurį iš technologinio proceso yra traukiamos dujos, toliau šios dujos yra leidžiamos per dujų paruošimo sistemą, kurioje iš dujų šalinamos kietosios dalelės, aerozoliai ir drėgmė. Taip paruoštose dujose analizatoriais yra matuojama CO, NOx, SO2 koncentracija. Jų duomenys už kiekvieną mėnesį pateikiami žemiau.

AMS ir visi ją sudarantys elementai yra sertifikuoti tinkamais naudoti automatinėms matavimo sistemoms, kaip to reikalauja LST: EN14181 standartas. Temperatūros ir slėgio matavimo prietaisams tokie sertifikatai nėra reikalingi, kadangi jų išmatuotos reikšmės nėra tiesioginis direktyvos 2001/80/EB objektas.

Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas

Išmetamų teršalų ribines vertes nustatė Aplinkos apsaugos agentūra  išduodama taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą.

NUO 2016.01.01

Remiantis LR aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-240 (Žin. 2013, Nr. 38-1871), įskaitant jo pakeitimus, 4 priedo 1 punkto nuostatomis TIPK leidime įrašyta sąlyga – „taršos šaltiniuose Nr. 001, 006, 100_1 ir 301, kuriuose matuojama automatiniu (nepertraukiamu) būdu, laikoma, kad nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės nėra viršijamos, jei:

a) patvirtintos vidutinės mėnesio vertės neviršija nustatytų atitinkamų išmetamų teršalų ribinių verčių;
b) patvirtintos dienos vidutinės vertės neviršija 110% nustatytų atitinkamų išmetamų teršalų ribinių verčių;
d) 95% visų patvirtintų valandinių vidutinių verčių per metus neviršija 200% nustatytų atitinkamų išmetamų teršalų ribinių verčių“.

Taršos matavimų duomenys:

​2019 METAI PDF​
​Sausis 2019m. sausis.pdfParsisiųsti

 

​2018 METAI PDF​
​Sausis Sausis. men.pdfParsisiųsti
​Vasaris Vasaris. men.pdfParsisiųsti
​Kovas Kovas. men.pdfParsisiųsti
​Balandis Balandis. men.pdfParsisiųsti
​Gegužė Gegužė.pdfParsisiųsti
​Birželis Birželis.pdfParsisiųsti
​Liepa

2018m. liepa .pdfParsisiųsti

​Rugpjūtis 2018m. rugpjūtis.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis 2018m. rugsėjis.pdfParsisiųsti
​Spalis 2018m. spalis.pdfParsisiųsti
​Lapkritis 2018m. lapkritis.pdfParsisiųsti
​Gruodis 2018 m. gruodis.pdfParsisiųsti

 

2017 METAI​ PDF​
Sausis Sausio mėnesio AMS protokolas.pdfParsisiųsti
​Vasaris Vasario men.pdfParsisiųsti
​Kovas KOVO men. 2017.pdfParsisiųsti
​Balandis Balandžio men.pdfParsisiųsti
Gegužė gegužės men.pdfParsisiųsti
​Birželis Birželio men.pdfParsisiųsti
​Liepa Liepos men.pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis Rugpjūčio men.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis Rugsėjo men.pdfParsisiųsti
​Spalis Spalio. men.pdfParsisiųsti
​Lapkritis Lapkričio. men.pdfParsisiųsti
​Gruodis Gruodžio. men.pdfParsisiųsti
2016 METAI​ PDF​
​Gruodis Gruodžio AMS protokolas men.pdfParsisiųsti
​Lapkritis Lapkricio men.pdfParsisiųsti
​Spalis Spalio men.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis Rugsėjo men.pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis Rugpjūčio mėn.pdfParsisiųsti
​Liepa 2016m liepos men.pdfParsisiųsti
​Birželis 2016m birzelio men.pdfParsisiųsti
​Gegužė 2016m geguzes men.pdfParsisiųsti
​Balandis 2016m balandis.pdfParsisiųsti
​Kovas 2016m.kovas.pdfParsisiųsti
​Vasaris 2016_vasaris.pdfParsisiųsti
Sausis 2016m.sausis.pdfParsisiųsti
IKI 2015.12.31

Remiantis LR aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr.486 (Žin. 2001, Nr. 88-3100), 30 punkto nuostatomis TIPK leidime įrašyta sąlyga - „taršos šaltiniuose Nr. 001, 006, 100_1 ir 301, kuriuose matuojama automatiniu (nepertraukiamu) būdu laikoma, kad nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės nėra viršijamos, jei:

30.1.  Jokia kalendorinio mėnesio vidutinė vertė neviršijo išmetamų teršalų ribinių verčių ir šiais atvejais:
30.2.  97 proc. visų 48 valandų vidutinių sieros dioksido ir kietųjų dalelių verčių neviršija 110 proc. išmetimo ribinės vertės;
30.3.  95 proc. visų 48 valandų vidutinių azoto oksidų ir anglies monoksido verčių neviršija 110 proc. išmetimo ribinės vertės “.
 
Taršos matavimų duomenys:

 
2015 METAI​ PDF​
​Gruodis 2015m.gruodis.pdfParsisiųsti
​Lapkritis 2015m.lapkritis.pdfParsisiųsti
​Spalis 2015m. spalio men.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis 2015 m. rugsejo men.pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis 2015 m. rugpjucio men.pdfParsisiųsti
​Liepa 2015 m. liepos men.pdfParsisiųsti
​Birželis 2015 m. birzelio men.pdfParsisiųsti
​Gegužė 2015 m. geguzes men.pdfParsisiųsti
​Balandis 2015 m. balandzio men.pdfParsisiųsti
​Kovas 2015 m.kovo men.pdfParsisiųsti
​Vasaris 2015 m. vasario men.pdfParsisiųsti
​Sausis 2015 m. sausio men .pdfParsisiųsti
​2014 METAI​
​Gruodis 2014 m. gruodzio mėn.pdfParsisiųsti
​Lapkritis 2014 m. lapkricio men.pdfParsisiųsti
​Spalis 2014 m. spalio men.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis 2014 m. rugsejo men.pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis 2014 m.rugpjucio men.pdfParsisiųsti
​Liepa 2014m.liepos men.pdfParsisiųsti
​Birželis 2014m  birzelio men.pdfParsisiųsti
​Gegužė 2014m. geguzes men.pdfParsisiųsti
​Balandis 2014 m. balandis.pdfParsisiųsti
Kovas​ 2014 m. kovo men.pdfParsisiųsti
Vasaris​ Parsisiųsti
Sausis​ Parsisiųsti​
2013 METAI​
Gruodis​ 2013 m. gruodis.pdfParsisiųsti
Lapkritis​ 2013 m. lapkricio men.pdfParsisiųsti
Spalis​ Parsisiųsti
​Rugsėjis 2013 m. rugsejis.pdfParsisiųsti
Rugpjūtis​ 2013 m. rugpjutis.pdfParsisiųsti
Liepa​ 2013 m. liepa .pdfParsisiųsti
Birželis​ 2013 m. birzelis.pdfParsisiųsti
​Gegužė 2013 m. geguze.pdfParsisiųsti
​Balandis 2013m. balandis.pdfParsisiųsti
Kovas​ 2013 m. kovo menn.pdfParsisiųsti
Vasaris​ 2013 m.vasario men.pdfParsisiųsti
Sausis​ 2013 m.sausio men.pdfParsisiųsti
2012 METAI​
Gruodis​ 2012 m. gruodis .pdfParsisiųsti
Lapkritis​ 2012 m. lapkricio men.pdfParsisiųsti
Spalis​ 2012m. spalio men.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis 2012 m. rugsejo men.pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis 2012m.  rugpjutis.pdfParsisiųsti
​Liepa 2012 m. liepos men.pdfParsisiųsti
Birželis​ 2012 m. birzelis .pdfParsisiųsti
​Gegužė 2012 m. geguze.pdfParsisiųsti​
​Balandis 2012m. balandis.pdfParsisiųsti
​Kovas 2012 m.kovas.pdfParsisiųsti
​Vasaris 2012 vasaris.pdfParsisiųsti
​Sausis 2012 m.  sausis.pdfParsisiųsti
​2011 METAI
Gruodis​ 2011m. gruodis.pdfParsisiųsti
​Lapkritis 2011 m. lapkritis.pdfParsisiųsti
​Spalis 2011m. spalis.pdfParsisiųsti
​Rugsėjis 2011  rugsejis .pdfParsisiųsti
​Rugpjūtis 2011 rugpjutis.pdfParsisiųsti
​Liepa 2011 liepa.pdfParsisiųsti
​Birželis 2011_birzelis_.pdfParsisiųsti
​Gegužė 2011_geguze.pdfParsisiųsti
​Balandis 2011_balandis.pdfParsisiųsti
​Kovas 2011_kovas.pdfParsisiųsti
​Vasaris 2011_vasaris.pdfParsisiųsti
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai