Karjera

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ yra naftos perdirbimo įmonė, valdanti vienintelę Baltijos šalyse naftos produktų gamyklą, naftotiekio ir produktotiekio tinklą bei jūrinį naftos terminalą.

Šiuo metu ieškome:

 

Administratoriaus

Darbui Vilniuje

Darbo aprašymas:

 • atlikti biuro administratoriaus funkcijas;
 • vykdyti pardavimo sutarčių administravimą bei saugojimą;
 • rengti dokumentus, susijusius su pardavimo sutarčių vykdymu;
 • apdoroti pirkėjų užsakymus;
 • bendradarbiauti su kitais bendrovės padaliniais pardavimo sutarčių vykdymo klausimais.

Reikalavimai

 • aukštasis universitetinis (verslo vadybos ir/ar techninis) išsimokslinimas;
 • privalumas – turėti dokumentų administravimo darbinės patirties;
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą;
 • prekybos procesų išmanymas;
 • naftos produktų pardavimo sąlygų (INCOTERMS) žinojimas – privalumas;
 • žinoti rusų, anglų, kalbas ir gebėti vartoti profesinėje srityje;
 • lenkų kalbos mokėjimas – būtų privalumas.

Siūlome:

 • draugišką kolektyvą, demokratišką darbo aplinką;
 • įdomų ir atsakingą darbą tarptautinėje įmonėje.

CV, nurodant pareigų pavadinimą „tema“ eilutėje, iki rugpjūčio 10 d. siųsti elektroniniu paštu: cv@orlenlietuva.lt.

 

Geležinkelio infrastruktūros administravimo vadovo

Darbui Mažeikiuose

Darbo aprašymas:

 • organizuoti ir koordinuoti veiksmus įsigyjant būtinus leidimus bei licenzijas, suteikiančias teisę užsiimti bei vykdyti naftos produktų vežimo
 • geležinkeliu funkcijas;
 • dalyvauti darbo grupėse, diegiant projektus, susijusius su geležinkelio infrastruktūra;
 • dalyvauti šalinant geležinkelio infrastruktūros avarijų likvidavimo darbus;
 • koordinuoti veiksmus vykdant krovinių vežimo geležinkeliu sutarčių administravimą;
 • dalyvauti ir pagal savo kompetenciją spręsti klausimus sudarant naujas ar pratęsiant sutartis dėl krovinių vežimo geležinkeliu.

Reikalavimai:

 • aukštasis (geležinkelių valdymo srityje – būtų privalumas) išsimokslinimas;
 • žinoti anglų, rusų kalbas ir gebėti vartoti profesinėje srityje;
 • žinoti geležinkelio infrastruktūros eksploatavimo specifiką, pagrindinius įrengimus ir jų darbo principus;
 • gebėti organizuoti komandinį darbą, bendradarbiavimą ir lyderiauti komandoje;
 • gebėti analitiškai, konceptualiai mąstyti,
 • gebėti spręsti su veikla susijusius klausimus ir taikyti praktikoje pažangias darbo iniciatyvas;
 • panašaus pobūdžio darbo patirtis – būtų privalumas.

Siūlome:

 • draugišką kolektyvą, demokratišką darbo aplinką;
 • įdomų, savarankišką ir atsakingą darbą tarptautinėje įmonėje;
 • unikalią galimybę įgyti patirties Oil&Gas sektoriuje.

CV, nurodant pareigų pavadinimą „tema“ eilutėje, iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. siųsti elektroniniu paštu: cv@orlenlietuva.lt

 

Informacinės saugos vadovo

Darbui Mažeikiuose

Darbo aprašymas:

 • organizuoti ir užtikrinti informacijos, įskaitant ir asmens duomenų, saugumo vadybos sistemos valdymą;
 • vertinti visas susijusias informacijos saugumo rizikas;
 • rinkti ir peržiūrėti žinias apie naujai atsirandančias grėsmes informacinių išteklių, įskaitant ir asmens duomenis saugumui;
 • vykdyti periodinius informacijos saugumo mokymus;
 • vykdyti informacijos saugumo incidentų tyrimus.

Reikalavimai:

 • aukštasis (teisinis ir/ar informacinių technologijų – būtų privalumas) išsimokslinimas;
 • žinoti anglų, rusų kalbas ir gebėti vartoti profesinėje srityje;
 • gebėti organizuoti komandinį darbą, bendradarbiavimą ir lyderiauti komandoje;
 • gebėti analitiškai, konceptualiai mąstyti,
 • gebėti spręsti su veikla susijusius klausimus ir taikyti praktikoje pažangias darbo iniciatyvas;
 • panašaus pobūdžio darbo patirtis tarptautinėje kompanijoje – būtų privalumas.

Siūlome:

 • draugišką kolektyvą, demokratišką darbo aplinką;
 • įdomų, savarankišką ir atsakingą darbą tarptautinėje įmonėje;
 • unikalią galimybę įgyti patirties Oil&Gas sektoriuje.

CV, nurodant pareigų pavadinimą „tema“ eilutėje, iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. siųsti elektroniniu paštu: cv@orlenlietuva.lt

 

Procesų saugos specialisto

Darbui Mažeikiuose

Darbo aprašymas:

 • analizuoti bei vertinti bendrovės gamybinėje veikoje vykdomų procesų saugą;
 • atlikti priskirtus darbus, planuojamų įgyvendinti procesų pokyčių, rizikos vertinimuose, rengti rizikos vertinimo ataskaitas;
 • kaupti, sisteminti ir analizuoti tinkamai procesų saugai užtikrinti reikalingą vidaus bei išorės informaciją;
 • rengti tinkamai procesų saugai užtikrinti reikalingus dokumentus;
 • prižiūrėti procesų saugą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimų bei taikomų prevencijos priemonių įgyvendinimą

Reikalavimai:

 • aukštasis techninis išsimokslinimas;
 • žinoti anglų, rusų kalbas ir gebėti vartoti profesinėje srityje;
 • žinoti naftos perdirbimo procesus, naudojamas / išgaunamas medžiagas, jų technines charakteristikas, savybes;
 • išmanyti techninių skaičiavimų, analizių atlikimo metodikas, susijusias su įrenginių veikimo rizikos vertinimu ir mokėti jas taikyti praktikoje;
 • žinoti metodikas taikomas procesų saugos rizikos vertinimo veikloje (HAZOP, LOPA ar kt.)
 • žinoti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus taikomus procesų saugos srityje;
 • mokėti sisteminti ir analizuoti duomenis bei turėti gerus Excel, PowerPoint darbo įgūdžius.

Siūlome:

 • draugišką kolektyvą, demokratišką darbo aplinką;
 • įdomų, savarankišką ir atsakingą darbą tarptautinėje įmonėje;
 • unikalią galimybę įgyti patirties Oil&Gas sektoriuje.

CV, nurodant pareigų pavadinimą „tema“ eilutėje, iki 2017 m. rugpjūčio 28 d. siųsti elektroniniu paštu: cv@orlenlietuva.lt 

 

Inžinieriaus

Darbui Mažeikiuose

Darbo aprašymas

 • naudojant tam skirtas programas sudaryti gamybinių operacijų kasdienius, kelių mėnesių gamybos planus bei ataskaitas;
 • derinti gamybos operacijas ir optimizavimo veiksmus su susijusių padalinių darbuotojais ir sudaryti planus naftos produktų sumaišymui;
 • rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis apie technologinius procesus, suvesti juos į kompiuterinį gamybinių procesų optimizavimo sistemos (Flowers ir Optimix) modelį, atlikti reikiamus koregavimus bei atnaujinti minėtos sistemos modulius;
 • teikti pasiūlymus, sprendimus gamybinėms problemoms spręsti bei dalyvauti diegiant naujus planavimo metodus ir procedūras.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis techninis (chemijos inžinerijos) išsimokslinimas;
 • žinoti anglų kalbą ir gebėti vartoti profesinėje srityje;
 • puikūs komandinio darbo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;
 • gebėti analitiškai ir konceptualiai mąstyti, gebėti taikyti praktikoje pažangias darbo iniciatyvas;
 • mokėti sisteminti ir analizuoti didelius duomenų kiekius bei turėti gerus Word, Excel, PowerPoint, Visio, PI darbo įgūdžius.

Siūlome:

 • draugišką kolektyvą, demokratišką darbo aplinką;
 • įdomų, savarankišką ir atsakingą darbą tarptautinėje įmonėje;
 • unikalią galimybę įgyti patirties Oil&Gas sektoriuje.

CV, nurodant pareigų pavadinimą „tema“ eilutėje, iki 2017m. rugpjūčio 28 d. siųsti elektroniniu paštu: cv@orlenlietuva.lt

 

Studentams

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ yra viena žinomiausių ir itin didelę įtaką Lietuvos ekonomikai darančių bendrovių. Ji yra didžiausia šalyje mokesčių mokėtoja, didžiausia Lietuvos bendrovė pagal pajamas ir viena didžiausių šalies eksportuotojų.

Vienintelis Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ akcininkas yra Rytų ir Centrinės Europos naftos perdirbimo sektoriaus lyderis — Lenkijos naftos koncernas „Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.“

Studentams galime pasiūlyti pas mus atlikti praktiką.

Laišką su gyvenimo aprašymu, temos eilutėje nurodydami „Praktika“, siųskite elektroniniu paštu: cv@orlenlietuva.lt.

 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai