Paramos teikimo principai
AB „ORLEN Lietuva“ paramą teikia:

 • labdaros ir paramos fondams;
 • biudžetinėms įstaigoms;
 • asociacijoms;
 • viešosioms įstaigoms;
 • religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir religiniams centrams;
 • tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams);
 • kitiems juridiniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautasis pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.
Kreipdamiesi dėl paramos pateikite:

 • prašymą, kuriame pristatykite savo organizaciją, nurodykite tikslą, kuriam reikalinga parama, bendrą projekto biudžetą ir kokios paramos tikitės iš AB „ORLEN Lietuva“;
 • registracijos pažymėjimo kopiją;
 • juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimo apie paramos gavėjo statuso suteikimą kopiją;
 • įstaigos ar organizacijos įstatų, nuostatų arba statuto kopiją.
Jūsų prašymą, atsiųstą el. paštu post@orlenlietuva.lt, bendrovė išnagrinės, vadovaudamasi AB „ORLEN Lietuva“ socialine politika bei paramos teikimo principais.
 
Bendrovė neteikia paramos fiziniams asmenims, politinėms organizacijoms, pelno siekiančių organizacijų veiklai.
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai