Parduodamas naudotas automobilis
Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ (toliau – bendrovė) parduoda naudotą automobilį ŠKODA Superb (toliau – parduodamas turtas) ir kviečia Jus pateikti pirkimo pasiūlymą.  

1.   Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k, 89467 Mažeikių r. sav.

2.   Informacija apie parduodamą turtą, pradines pardavimo kainas ir kt., taip pat nuotraukos, pateikiamos žemiau esančioje laikmenoje. Turtą galima apžiūrėti iš anksto susiderinus su atsakingu asmeniu nurodytu telefonu: +37069819574.

3.   Pirkimo pasiūlymas turi būti pateikiamas elektronine forma (Excel ar Word formatu) iki nurodyto termino, 4.2. punkte nurodytu būdu. Pasiūlyme (užpildyti pateiktą prašymą) turi būti pažymėtas pageidaujamo pirkti parduodamo turto:

·        inventorinis numeris;

·        parduodamo turto pavadinimas;

·        siūloma kaina, EUR;

·        asmeniniai ir/ar kompanijos duomenys, kontaktiniai duomenys, el.paštas bei kita informacija, kuri bus reikalinga pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti (pripažinus laimėtoju).

·        laimėjimo atveju pirkėjas savo kaštais ir jėgomis išsiveža parduodamą turtą, taip pat padengia kitas su turto įsigijimu susijusias išlaidas (jei tokių būtų).

4. Pardavimo sąlygos:

·        mokėjimo sąlygos – išankstinis mokėjimas;

·        transportavimo išlaidos ir visos išlaidos, susijusios su dalyvavimu pardavimo procese ir turto pirkimu (įskaitant, bet neapsiribojant, transportavimo, apžiūros, pasiūlymo pateikimo ir pan.) tenka pirkėjui.

 

4. Pasiūlymo pateikimo terminas ir sąlygos:

4.1. Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 20 d., 24.00 val. (Lietuvos laiku).

4.2 Pasiūlymas teikiamas elektronine forma (Excel ar Word formatu), elektroniniu paštu, dviem nurodytais elektroniniais adresais tokiu būdu: slaptažodžiu apsaugotas pasiūlymas (tik pasiūlymas) pateikiamas e-paštu: dalia.povilaitiene1@orlenlietuva.lt, o slaptažodis (tik slaptažodis) e-paštu: violeta.zabinskiene@orlenlietuva.lt

5. Bendra informacija:

5.1. Bendrovė neatsako už elektroninio pašto trikdžius ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių prašymai nebuvo gauti ir/ar buvo gauti pavėluotai;

5.2. Parduodamam turtui neteikiamos garantijos;

5.3. Apie bendrovės sprendimą parduoti parduodamą turtą bus informuoti tik laimėtojais pripažinti pirkėjai, su kuriais bus pasirašoma atitinkama pirkimo–pardavimo sutartis;

5.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai atšaukti/sustabdyti/nutraukti pardavimo procesą bei turto neparduoti nenurodydama priežasties ir pirkėjai negali pareikšti  bendrovei pretenzijų, susijusių su šia sąlyga. Ši nuostata galioja ir tuo atveju, kai pirkėjo pasiūlyta kaina bus žemesnė nei tokio turto pardavimo kaip antrinės žaliavos kaina.

6. Dėl detalesnės informacijos konkurso vykdymo ir sutarčių sudarymo klausimais kreiptis darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. tel. +370 443 92 076 arba el. paštu dalia.povilaitiene1@orlenlietuva.lt.

​​​Turtas​ Nuotraukos​ ​Pasiūlymo forma
Naudotas automobilis ŠKODA Superb Auto info nuotraukos.pdfParsisiųsti Skoda Superb.xlsParsisiųsti
 

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai