„ORLEN Lietuva“ ir Balstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos-informatikos fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį

05-10-2018  

​Spalio 5 dieną Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ ir Balstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos-informatikos fakultetas oficialiai įtvirtino abiejų šalių partnerystę. Bendradarbiavimo sutartį pasirašė bendrovės generalinis direktorius Michal Rudnicki, valdybos narys Marek Golębiewski ir fakulteto dekanė Mieczysława Zdanowicz. Dviejų šalių bendradarbiavimo svarbą patvirtino ir Lenkijos diplomatai – sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo Lenkijos Respublikos ambasados Vilniuje patarėjas – Konsulinio skyriaus vedėjas Marcin Zieniewicz.

foto_Balstoge.jpgŠiandien tarp AB „ORLEN Lietuva“ ir Balstogės universiteto pasirašytas susitarimas turėtų kurti vertę dviejose srityse – mokslinėje ir praktinėje. Sutarta, jog šalys aktyviai bendradarbiaus vykdant mokslinius tyrimus, organizuojant mokslines konferencijas, fakultatyvinius susitikimus su Vilniaus Ekonomikos-informatikos fakulteto studentais, remiant studentų iniciatyvas, projektus, dalyvavimą įvairiuose mokymuose. Kartu Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ įsipareigojo sudaryti sąlygas studentų praktikoms ir stažuotėms bendrovėje, o tai leis studentams įgyti praktinių įgūdžių, kurių tikisi būsimieji darbdaviai.

Tai pirmoji bendradarbiavimo sutartis, kurią Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ pasirašė su aukštojo mokslo įstaiga. „Šios sutarties pasirašymas puikiai atitinka vertybes, kurios mums padeda valdyti įmonę Lietuvoje ir, kurios galioja visoje ORLEN kapitalo grupėje“, - po sutarties pasirašymo teigė AB „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Michal Rudnicki, - „Manome, kad toks švietimo įstaigų ir ūkio subjektų bendradarbiavimas yra būtinas pritaikant išsilavinimą prie darbo rinkos poreikių ir didinant mokymo patrauklumą“.

Balstogės universiteto Ekonomikos-informatikos fakultetas Vilniuje atidarytas 2007 metais. Šiuo metu Filialas vykdo bakalauro laipsnio studijas trijose kryptyse – Ekonomikos, Europos ir Informatikos. Tai yra pirmasis Lenkijos universiteto fakultetas užsienyje.

« grįžti

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai