Parduodamas įvairus turtas

​Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ (toliau – bendrovė) parduoda įvairų turtą (toliau – parduodamas turtas) ir kviečia Jus pateikti pirkimo pasiūlymą.  

1. Informacija apie parduodamą turtą, jo buvimo vietą, pradines pardavimo kainas ir kt., taip pat nuotraukos (jei yra) pateikiamos žemiau atskirose laikmenose.

2. Pirkimo pasiūlymas gali būti laisvos formos rašytinis arba elektroninis dokumentas ir pateikiamas iki nurodyto termino vienu iš 4.2. punkte nurodytų būdų. Pasiūlyme turi būti nurodyta pageidaujamo pirkti parduodamo turto:

  • atitinkamas sąrašo numeris;
  • inventorinis numeris;
  • parduodamo turto pavadinimas;
  • siūloma kaina (ne žemesnė už nurodytą pradinę vieneto pardavimo kainą), EUR (be PVM);
  • asmeniniai ir/ar kompanijos duomenys, kontaktiniai duomenys, el.paštas bei kita informacija, kuri bus reikalinga pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti (pripažinus laimėtoju).
  • Pirkėjas savo kaštais ir jėgomis turi demontuoti turtą ir pasikrauti į savo transporto priemonę bei jį išsivežti, taip pat padengti kitas su turto įsigijimu susijusias išlaidas (jei tokių būtų).

3. Pardavimo sąlygos:

  • mokėjimo sąlygos – išankstinis mokėjimas;
  • transportavimo išlaidos ir visos išlaidos, susijusios su dalyvavimu pardavimo procese ir turto pirkimu (įskaitant, bet neapsiribojant, transportavimo, apžiūros, pasiūlymo pateikimo ir pan.) tenka pirkėjui.

4. Pasiūlymo pateikimo terminas ir sąlygos:

4.1. Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 3 d., 15.00 val. (Lietuvos laiku).

4.2. Pasiūlymai gali būti pateikti vienu iš pasirinktų būdų:

4.2.1. paštu, per kurjerį ir/ar asmeniškai, pristatant žemiau pateiktu adresu ir nurodant:

Turto pardavimo konkursui pagal sąrašą Nr.
Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“
Mažeikių g. 75, Juodeikių k,
89467 Mažeikių r. sav.

4.2.2. elektroniniu paštu, dviem nurodytais elektroniniais adresais tokiu būdu: slaptažodžiu apsaugotas pasiūlymas (tik pasiūlymas) pateikiamas e-paštu: dalia.povilaitiene1@orlenlietuva.lt, o slaptažodis (tik slaptažodis) e-paštu: violeta.zabinskiene@orlenlietuva.lt

5. Bendra informacija:

5.1. Bendrovė neatsako už pašto / el.pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių prašymai nebuvo gauti ir/ar buvo gauti pavėluotai;

5.2. Parduodamam turtui neteikiamos garantijos;

5.3. Apie bendrovės sprendimą parduoti parduodamą turtą bus informuoti tik laimėtojais pripažinti pirkėjai, su kuriais bus pasirašoma atitinkama pirkimo–pardavimo sutartis;

5.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai atšaukti/sustabdyti/nutraukti pardavimo procesą bei turto neparduoti nenurodydama priežasties ir pirkėjai negali pareikšti  bendrovei pretenzijų, susijusių su šia sąlyga. Ši nuostata galioja ir tuo atveju, kai pirkėjo pasiūlyta kaina bus žemesnė nei tokio turto pardavimo kaip antrinės žaliavos kaina.

6. Dėl detalesnės informacijos konkurso vykdymo ir sutarčių sudarymo klausimais kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. +370 443 92 076 arba el. paštu dalia.povilaitiene1@orlenlietuva.lt.

​Turtas ​Sąrašas ​Nuotraukos ​Dokumentai
​Kėlimo mechanizmai Elektrines tales Nr.9-7_160503.pdfParsisiųsti Foto tales_160503.pdfParsisiųsti 9-7 tech.duomenys.pdfParsisiųsti
​Katilinės įranga Parduodama katilines iranga Nr.201606 .pdfParsisiųsti
​Mažavertis turtas Turtas pardavimui.pdfParsisiųsti Foto.pdfParsisiųsti
​Elektros stulpai Stulpai.pdfParsisiųsti photo.pdfParsisiųsti
 
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai