Kokybės tyrimų centro paslaugos
Svarbi informacija, teikiant užsakymą tyrimų atlikimui.
 
Užsakymas tyrimų atlikimui teikiamas ant Užsakovo firminio blanko. Jame turi būti nurodyta:
1. Produkto, kuriam bus atliekamas tyrimas pavadinimas.
2. Pageidaujamo nustatyti tiriamojo parametro pavadinimas ir  tyrimo metodo žymuo.
3. Pristatomų mėginių kiekis.
4. Planuojamas mėginio pristatymo laikas (mėginį į kokybės tyrimų centrą pristato Užsakovas).
5. Ryšio priemonės, kuriomis Užsakovas pageidauja gauti tyrimo rezultatus.
6. Kontaktinis asmuo iš Užsakovo pusės ir jo telefono numeris.
7. Informacija apie mėginio likutį (saugoti/ nesaugoti).
8. Informacija, kad Užsakovas neprieštarauja, kad tyrimų atlikimui bus taikomos paskutinės kokybės tyrimų centre naudojamos tyrimo metodų versijos.
9. Informacija, kad Užsakovas garantuoja apmokėjimą už tyrimus per 15 dienų po sąskaitos pateikimo.
10. Užsakovo rekvizitai, reikalingi išrašyti sąskaitą.
(galioja nuo 2014 m. rugpjūčio 18 d.)
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai